Smits-IT bvba

Uw partner voor technische systeem en software ontwikkeling!

System engineering is geen sinecure

In de huidige uiterst competitieve markt staan development managers enSmits-IT - Uw partner voor technische systeem en software ontwikkeling! softwarearchitecten onder grote druk. Men kan het zich niet veroorloven om verkeerde technische beslissingen te nemen. De factoren die een rol spelen om te komen tot goede technische beslissingen, nemen alleen maar toe en worden alsmaar complexer. Voor het nemen van gedegen technische beslissingen is meer nodig dan een goed buikgevoel.

Smits-IT kan helpen bij het maken van goede keuzes die resulteren in kortere doorlooptijden, kostenbesparingen en een betere productkwaliteit.

Smits-IT is actief op het gebied van:

  • Consultancy voor embedded system development
  • Ontwikkeling van systeem en software architecturen
  • Trainingen voor embedded system development
  • Process Improvements voor system en software development
  • Offshore Outsourcing Support voor embedded system development

Op onze website kunt u kennis maken met onze producten en diensten, onze visie en informatie op het gebied van systeem- en softwareontwikkeling.

Reflecties:


Globalisering dwingt ons tot een herbezinning over de effectiviteit van ons embedded engineering vak. Producten komen vaak te laat en de kwaliteit is minder dan gewenst. Zijn onze ontwikkelingsmethodieken voldoende? Zijn onze processen flexibel genoeg? Hoe kunnen we onze kennis verbeteren en innovatie bevorderen? Systemen worden steeds complexer maar op welke manier kunnen we grip krijgen op deze complexiteit? Vragen die ons boeien en waarop Smits-IT een antwoord kan geven.